WelkomWat biedt GrondkoersTrack RecordContact

Flex Scan
Strategisch belonen
Ondernemingsbestuur
Pensioen & Levensloop
Effectiviteit van HR-beleid
Fusie en overname
Reorganisatie
Arbeidsverhoudingen
MedezeggenschapArbeidsverhoudingen


Bij het veranderen en/of ontwikkelen van het HR-beleid van een organisatie zijn er veel partijen waarmee rekening gehouden moet worden. De relatie werkgever-werknemer staat uiteraard centraal, maar kan niet los gezien worden van de maatschappelijke context. Er is een belangrijke rol weggelegd voor vakorganisaties, ondernemingsraden en in toenemende mate ook andere belangenorganisaties. In de loop der jaren is kennis en ervaring opgebouwd bij de uitvoering van uiteenlopende projecten.

Grondkoers adviseert niet alleen werkgevers maar ook vakorganisaties en ondernemingsraden. De nadruk ligt daarbij op het reorganiseren, outsourcing, pensioenen en ziektekostenverzekeringen.

Goede communicatie is de kern van het ontwikkelen en instandhouden van goede abeidsverhoudingen. Bij veranderingsprocessen is het daarom van groot belang om een communicatieplan te maken. Hierin worden de middelen beschreven die gebruikt kunnen worden en de inzet ervan. Bij complexe onderhandelingen is het aan te bevelen om een overlegplan te maken. Hiermee wordt bereikt dat onderhandelingen effectiever verlopen.

Grondkoers adviseert opdrachtgevers op de volgende terreinen.

  • Ontwikkling van een solide concurrerend pakket arbeidsvoorwaarden.
  • Toetsen van marktconformiteit.
  • Analyse van de belangen van alle betrokken partijen.
  • Opstellen van een overlegplan.
  • Praktische ondersteuning tijdens onderhandelingen.
  • Opstellen communicatieplannen.
  • Regdigeren van conceptteksten en presentaties.  • Tel: +31(0)317427553 Copyright Grondkoers HCC 2010 - Alle rechten voorbehouden E-mail: info@grondkoers.nl