WelkomWat biedt GrondkoersTrack RecordContact

Flex Scan
Strategisch belonen
Ondernemingsbestuur
Pensioen & Levensloop
Effectiviteit van HR-beleid
Fusie en overname
Reorganisatie
Arbeidsverhoudingen
MedezeggenschapFusie en overname
De HR afdeling kan een belangrijke bijdrage kan leveren aan het uiteindelijke succes van een fusie of een overname. Dit kan onder andere door het uitvoeren van een HR Due Dilligence. Er vindt dan vooraf een grondig onderzoek plaats naar de inhoud en kwaliteit van het door de over te nemen partij gevoerde HR-beleid. Gerapporteerd wordt over de mogelijkheden om de doelstelling(en) die de overnemende partij heeft ook te realiseren. Eventuele integratie en harmonisatie van het door beide ondernemingen gevoerde HR-beleid is hierbij ook een punt van onderzoek. De met sociale partners gemaakte afspraken worden bekeken op mogelijke consequenties voor het na de overname te voeren beleid. De risico’s worden zoveel mogelijk uitgedrukt in geld.


Tel: +31(0)317427553 Copyright Grondkoers HCC 2010 - Alle rechten voorbehouden E-mail: info@grondkoers.nl