WelkomWat biedt GrondkoersTrack RecordContact

Flex Scan
Strategisch belonen
Ondernemingsbestuur
Pensioen & Levensloop
Effectiviteit van HR-beleid
Fusie en overname
Reorganisatie
Arbeidsverhoudingen
MedezeggenschapEffectiviteit van HR-beleid
Bedrijven met excellent HR-beleid generen meer rendement voor aandeelhouders. Dit is de conclusie van het al in de negentiger jaren uitgevoerde onderzoek van Becker & Huselid. In dit meerjarige onderzoeksproject werd het verband gemeten tussen het gevoerde HR-beleid en de creatie van aandeelhouderswaarde. Recent onderzoek heeft bevestigd dat de conclusies nog onverminderd geldig zijn. Bij het analyseren van de aandeelhouderswaarde van succesvolle ondernemingen blijkt 50% daarvan in hoge mate verband te houden met de kwaliteit van het gevoerde HR-beleid. Anders gezegd een flinke, doelgerichte verbetering van het HR-beleid verhoogt de waarde van de onderneming.

 

Human Capital Scan & Score: HCS²

Op basis van deze onderzoeksgegevens kan Grondkoers voor u snel inzichtelijk maken hoe uw HR-beleid zich verhoudt tot dat van andere bedrijven. Op basis van de HCS² rapportage is het mogelijk uw HR-beleid gericht te verbeteren. HCS² informatie sluit ook goed aan bij de constructie van een HR balanced scorecard.

 

Jaarverslaglegging
De inzet van het menselijk kapitaal bij beursgenoteerde bedrijven speelt een steeds grotere rol in beleggingsanalyses en bij de jaarverslaglegging. Analisten en aandeelhouders willen weten of bedrijven een effectief HR-beleid voeren. Grondkoers heeft op basis van HCS² een model ontwikkeld voor het vormgeven van een paragraaf in het financiële jaarverslag over het gevoerde HR-beleid. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de relatie tussen het gevoerde beleid en de duurzame creatie van aandeelhouderswaarde.

Grondkoers adviseert opdrachtgevers op de volgende terreinen.

  • Toepassen van de Human Capital Scan & Score
  • Ontwerp van een HR scorecard
  • Analyseren van de effectiviteit van het gevoerde HR-beleid
  • HR verbeterplannen
  • Financiële Jaarverslaglegging en HR-beleidTel: +31(0)317427553 Copyright Grondkoers HCC 2010 - Alle rechten voorbehouden E-mail: info@grondkoers.nl