WelkomWat biedt GrondkoersTrack RecordContact

Flex Scan
Strategisch belonen
Ondernemingsbestuur
Pensioen & Levensloop
Effectiviteit van HR-beleid
Fusie en overname
Reorganisatie
Arbeidsverhoudingen
MedezeggenschapFlexibele-ondernemingsscan
Vaak is al direct duidelijk na een eerste gesprek met een potentiële opdrachtgever wat er moet gebeuren om de problemen van een organisatie te helpen oplossen. Soms ligt het echter toch iets lastiger en is het goed om uit te zoeken welke aanpak effectief is. Grondkoers heeft daarom een flexibele-ondernemingsscan: "Flex-Scan" ontwikkeld. Een flexibel onderzoeksmodel, waarmee in vrijwel elke situatie op korte termijn aanbevelingen voor beleidsversterking kunnen worden ontwikkeld. Afhankelijk van de aard van de vraagstelling kan er gekozen worden voor een integrale Organisatie-Scan, een P&O-scan of P&O-Segmentscan; een gericht onderzoek op een segment van het P&O werkterrein. Tijdens het onderzoek kan op soepele wijze worden besloten om de scope van het onderzoek te verbreden of te versmallen.

Integrale scan
De onderneming stelt financiële gegevens en andere relevante documenten aan de onderzoekers ter beschikking. Na bestudering daarvan worden er gesprekken gepland. Doorgaans kan volstaan worden met circa 5 gesprekken (directieleden en medewerkers op sleutelfuncties). Voor een goed beeld van de organisatie is het daarnaast van belang om ook gesprekken te voeren met de voorzitter van de RvC en met enkele OR-leden. Een bedrijfsscan wordt snel uitgevoerd binnen 2-3 weken liggen de aanbevelingen op tafel. Het rapport houdt de organisatie een spiegel voor. De sterke en zwakke punten van het functioneren van de organisatie worden beschreven. Alle facetten van de bedrijfsvoering komen daarbij aan de orde. Soms zal duidelijk worden dat er eerst nog aanvullend specialistisch onderzoek moet plaatsvinden voor er echte verbeterplannen gemaakt kunnen worden.

P&O Scan
Voor de P&O scan is er weliswaar een apart onderzoeksmodel ontwikkeld, maar de werkwijze is niet verschillend en de snelheid van werken is hier ook gegarandeerd.

P&O Segment Scan
Deze Scan bestaat uit een algemeen onderzoeksmodel, waarbij afhankelijk van de scope van het onderzoeksgebied een gerichte aanpak wordt gekozen op basis van beschikbare analyse instrumenten.

Het Nut van de Scans
Op basis van de rapportages worden er concrete aanbevelingen gedaan op basis waarvan een verbeterplan kan worden gemaakt. In aansluiting op de presentatie van het rapport aan het managementteam wordt daarmee een begin gemaakt. De bedrijfsscans die allen het karakter hebben van een “quick-scan” vormen zo dus een eerste stap op weg naar verhoging van de effectiviteit van de organisatie. De uitkomst kan ook de basis vormen voor het beschrijven van een (P&O) Business case.

Wie voert de Scan uit?
De Scans wordt uitgevoerd door all round senior adviseurs. Senioriteit betekent een brede en gevarieerde ervaring in verschillende posities en opgedaan bij uiteenlopende organisaties. Één adviseur voert de scan uit en stelt het rapport op. Elk rapport wordt aan een “peer review” onderworpen door een andere senior adviseur om de kwaliteit van de rapportage te kunnen waarborgen.

Grondkoers adviseert opdrachtgevers op de volgende

  • Uitvoering van een Flex-Scan
  • Uitvoering van een Organisatie-Scan
  • Uitvoering van een P&O-Scan
  • Uitvoering van een P&O-Segmentscan
  • Formuleren van verbeterpunten
  • Vertalen van aanbevelingen naar een business case


Downloads:
Presentatie Flexibele ondernemingsscan


Tel: +31(0)317427553 Copyright Grondkoers HCC 2010 - Alle rechten voorbehouden E-mail: info@grondkoers.nl