WelkomWat biedt GrondkoersTrack RecordContact

Flex Scan
Strategisch belonen
Ondernemingsbestuur
Pensioen & Levensloop
Effectiviteit van HR-beleid
Fusie en overname
Reorganisatie
Arbeidsverhoudingen
MedezeggenschapWat biedt Grondkoers?


Een krachtig strategisch Human Capital management vormt de basis voor de effectieve inzet van medewerkers en het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Strategische Human Capital Management is een onderscheidend kenmerk van financieel succesvolle organisaties. Het vormt de basis van een duurzaam concurrentievoordeel.

Grondkoers helpt organisaties bij het ontwikkelen van een aantrekkelijk profiel. Dit maakt de organisatie aantrekkelijk voor getalenteerde medewerkers. Met behulp van onze modellen, methoden & technieken adviseert Grondkoers u bij verhogen van de effectiviteit van uw Human Capital Management.

Grondkoers helpt ondernemingen bij het realiseren van een duurzaam concurrentie-voordeel. “Duurzaam” betekent in dit verband dat de beginselen van maatschappelijk bewust ondernemen doorklinken c.q. verwerkt worden in onze oplossingen.

Grondkoers verzorgt via de Pabas organisatie waarvan Grondkoers Associate Partner is executive search opdrachten.

Op vergelijkbare wijze helpt Grondkoers not-for-profit organisaties bij het vinden en implementeren van optimale oplossingen tegen de achtergrond van de toenemende noodzaak om kosten te beperken en beheersbaar te maken.

Ondernemingsraden helpt Grondkoers bij het behandelen van advies– en/of instemmings-aanvragen. Onze bijdrage bestaat dan uit procesbegeleiding en/of inhoudelijke analyse van de te behandelen vraagstukken

Grondkoers adviseert opdrachtgevers of voert interimopdrachten uit op de volgende terreinen.
1.  Flex-Scan
2.  Strategisch belonen
3.  Ondernemingsbestuur
4.  Pensioen & levensfasebeleid
5.  Fusie en Overname
6.  Reorganisatie & Outplacement
7.  Arbeidsverhoudingen
8.  Executive Search
Tel: +31(0)317427553 Copyright Grondkoers HCC 2010 - Alle rechten voorbehouden E-mail: info@grondkoers.nl