WelkomWat biedt GrondkoersTrack RecordContact

Flex Scan
Strategisch belonen
Ondernemingsbestuur
Pensioen & Levensloop
Effectiviteit van HR-beleid
Fusie en overname
Reorganisatie
Arbeidsverhoudingen
MedezeggenschapMedezeggenschap anno 2016

In de afgelopen decennia heeft de medezeggenschap in Nederland een niet meer weg te denken positie ingenomen. In toenemende mate is er sprake van professioneel functionerende raden. De leden worden goed geschoold en zijn berekend op hun reguliere taken.

In toenemende mate worden ondernemingsraden geconfronteerd met bijzondere problemen, waarover geen advies of instemming kan worden gegeven zonder professionele ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan de introductie of wijziging van de pensioenregeling of vernieuwen van de uitvoeringsovereenkomst met dezelfde of een andere uitvoerder. De wijziging van artikel 27 WOR betekent nu ook een formele uitbreiding van de bevoegdheden van de Ondernemingsraad op pensioenterrein.

Wij hebben inmiddels ruime ervaring met het behandelen van deze onderwerpen.

Verder is de overlegagenda in toenemende mate gevuld met complexe onderwerpen die de ontwikkeling van de organisatie betreffen. Ondernemingsraden worden steeds vaker uitgenodigd om volledig partij te zijn bij de  totstandkoming van de primaire en de secundaire arbeidsvoorwaarden. Een hele uitdaging om daarmee aan de slag te gaan. Complexe vraagstukken die ook vaak juridisch lastig te regelen zijn. Dan is het fijn als je steun kunt krijgen van ervaren adviseurs die vaker met dit bijltje hebben gehakt.
Grondkoers heeft veel ervaring opgedaan in het opstellen van convenanten ex artikel 32 WOR, waarbij de bevoegdheden en procedurele afspraken worden vastgelegd in een ondernemingsovereenkomst en beschikt over zeer ruime ervaring op het ontwikkelen van ene arbeidsvoorwaardenpakket op maat. Over de wijze waarop de binding van de individuele medewerkers geregeld kan worden hebben wij praktische kennis in huis en geven wij uitvoerbare adviezen.

Grondkoers adviseert opdrachtgevers op de volgende terreinen.

 • Het afspreken en vastleggen van afspraken tussen de bestuurder
       en de ondernemingsraad in een maatwerk convenant ex artikel 32 WOR
 • Het beoordelen van advies- en instemmingsaanvragen en de wijze
       waarop hierover overleg gevoerd kan worden.
 • Het voorbereiden en begeleiden van de ondernemingsraad bij het
       overleg met de bestuurder.
 • Analyseren van complexe vraagstukken met betrekking tot wijziginging
       of introductie van nieuwe arbeidsvoorwaardelijke regelingen zoals
       bijvoorbeeld een pensioenregeling of een beloningssysteem.
 • Analyse van reorgaisatieplannen, verkoopvoornemen van (een deel)
       van de onderneming, outsourcing etc.
 • Begeleiding bij de beeld en oordeelsvorming en vertaling daravan naar
       concrete voorstellen of afspraken, inclusief de productie van de benodigde
       protocollen en/of convenanten  • Downloads:
   OR en arbeidsvoorwaardenonderhandelingen


   Tel: +31(0)317427553 Copyright Grondkoers HCC 2010 - Alle rechten voorbehouden E-mail: info@grondkoers.nl